ESBC交易所

今天是
当前价格
0.00000411 BTC
$ 0.041
€ 0.037
所有市场的最后平均价格
24小时量
3.61173003 BTC
$ 36 044.379
€ 32 740.694
所有交易所成交量
市场容量
74.3062 BTC
$ 741 561.980
€ 673 593.335
总挖矿硬币的价格
20小时的涨跌幅
-0.48%
20小时内的不同
ESBC7天前的BTC交易
7天的涨跌幅
-3.39%
10天的涨跌幅
+0.15%
30天的涨跌幅
+1.98%
30天的涨跌幅
-0.58%
30天的涨跌幅
-14.80%
ESBC交易所
此信息可帮助您查找ESBC的可用市场
信息在~30分钟内精确
#交易所信息已更新最后(BTC)买(BTC)卖(BTC)量(BTC)总量的百分比20小时的涨跌幅
1Crex2424 min 37 sec ago0.000004160.000004150.000004172.3457882664.95%0%
2Graviex28 min 8 sec ago0.000004060.000004000.000004111.2064376933.40%-0.78%
3Crypto bridge26 min 27 sec ago0.000004100.000004090.000004180.059504081.65%-0.97%
4Coinexchange26 min 57 sec ago0.000004150.000004150.000004240.000000000%0%


交易所支持的浏览器