ESBC交易所

今天是
当前价格
0.00000202 BTC
$ 0.012
€ 0.011
所有市场的最后平均价格
24小时量
1.39487221 BTC
$ 8 574.307
€ 7 723.854
所有交易所成交量
市场容量
45.8640 BTC
$ 281 927.049
€ 253 963.756
总挖矿硬币的价格
20小时的涨跌幅
-1.22%
20小时内的不同
ESBC7天前的BTC交易
7天的涨跌幅
+20.32%
10天的涨跌幅
-7.38%
30天的涨跌幅
+20.86%
30天的涨跌幅
-16.08%
30天的涨跌幅
-41.65%
ESBC交易所
此信息可帮助您查找ESBC的可用市场
信息在~30分钟内精确
#交易所信息已更新最后(BTC)买(BTC)卖(BTC)量(BTC)总量的百分比20小时的涨跌幅
1Graviex14 min 1 sec ago0.000002020.000002010.000002031.3516084496.90%-1.22%
2Crex2410 min 20 sec ago0.000002000.000002000.000002140.040780462.92%-0.99%
3SouthXchange13 min 11 sec ago0.000001950.000001740.000001950.002039570.15%0%
4Stex14 min 11 sec ago0.000002200.000001920.000002170.000443740.03%0%


交易所支持的浏览器