ESBC交易所

今天是
当前价格
0.00000402 BTC
$ 0.035
€ 0.032
所有市场的最后平均价格
24小时量
4.26152602 BTC
$ 37 051.582
€ 33 692.520
所有交易所成交量
市场容量
80.3787 BTC
$ 698 847.735
€ 635 490.837
总挖矿硬币的价格
20小时的涨跌幅
+0.91%
20小时内的不同
ESBC7天前的BTC交易
7天的涨跌幅
+8.32%
10天的涨跌幅
+13.98%
30天的涨跌幅
+1.15%
30天的涨跌幅
-3.96%
30天的涨跌幅
-3.71%
ESBC交易所
此信息可帮助您查找ESBC的可用市场
信息在~30分钟内精确
#交易所信息已更新最后(BTC)买(BTC)卖(BTC)量(BTC)总量的百分比20小时的涨跌幅
1Crex2426 min 54 sec ago0.000003940.000003920.000003952.7314165064.09%-0.76%
2Graviex26 min 54 sec ago0.000004070.000004040.000004101.1936730028.01%+1.85%
3Tradesatoshi26 min 54 sec ago0.000004050.000003800.000004060.300502387.05%-34.36%
4Crypto bridge26 min 54 sec ago0.000003940.000003940.000004050.035934140.84%-2.96%


交易所支持的浏览器