ESBC交易所

今天是
当前价格
0.00000262 BTC
$ 0.023
€ 0.020
所有市场的最后平均价格
24小时量
1.96570863 BTC
$ 16 975.290
€ 15 331.898
所有交易所成交量
市场容量
56.2379 BTC
$ 485 654.360
€ 438 637.773
总挖矿硬币的价格
20小时的涨跌幅
+4.34%
20小时内的不同
ESBC7天前的BTC交易
7天的涨跌幅
-8.29%
10天的涨跌幅
-18.68%
30天的涨跌幅
-27.57%
30天的涨跌幅
-41.83%
30天的涨跌幅
-34.44%
ESBC交易所
此信息可帮助您查找ESBC的可用市场
信息在~30分钟内精确
#交易所信息已更新最后(BTC)买(BTC)卖(BTC)量(BTC)总量的百分比20小时的涨跌幅
1Graviex19 min 54 sec ago0.000002610.000002550.000002681.1557928558.80%+4.32%
2Crex2419 min 4 sec ago0.000002630.000002610.000002650.8050245240.95%+4.37%
3Stex18 min 2 sec ago0.000002440.000002440.000002730.004891260.25%-0.41%
4Tradesatoshi18 min 54 sec ago0.000003050.000002320.000002990.000000000%0%


交易所支持的浏览器